روز اول مدرسه ها

در گشت و گذار اینترنتی با تصویری برخورد کردم که موضوع مناسبی دیدم که راجع به مضمون آن تصویر مطلبی را در وبلاگم منتشر کنم. در این تصویر مادری را می‌بینید که به همراه ۴ فرزند خودش آماده رفتن به مدرسه هستند. حالا می‌خواستم چیزی که در ذهنم وجود دارد را به متن تبدیل کنم که می‌توان این کار را از چند جهت انجام داد. اول حس و حال خودم زمانی که مدرسه‌ها شروع می‌شد و باز باید دوباره سر کلاس حاضر می‌شدیم. دوم حس و حال والدین در این برهۀ زمانی که در گذشته و حال اندکی تفاوت وجود دارد.

ادامه خواندن روز اول مدرسه ها

آیا مشکلات واقعاً باعث پیشرفت می شوند؟

زمانی که خودم با مشکلی مواجه می‌شوم، تقریباً سعی می‌کنم خونسریِ خودم را حفظ کنم. اما خیلی از اوقات نمی‌توانم و به زمین و زمان بد و بی‌راه می‌گویم. اما پس از مدتی که مشکل حل می‌شود و سرد می‌شوم، قضیه را به صورت کلی‌تر که می‌نگرم، می‌بینم همین مشکل خود باعث افزایش سطح معلومات و اطلاعات و در نهایت موفقیت در آن کار شده است.

ادامه خواندن آیا مشکلات واقعاً باعث پیشرفت می شوند؟