درباره من

سلام؛ من جمال روح بخش هستم. یک ایرانی! از اینکه بتوانم با شما به این صورت ارتباط برقرار کنم بسیار خوشحالم.

سال‌های دور، قبل از این سال‌ها، از نوشتن شدیداً متنفر بودم! در دوران دبستان و راهنمایی زنگ انشاء بدترین زنگ مدرسه برایم بود. اما هیچ وقت فکرش را نمی‌کردم روزی برسد که از نگارش به این اندازه لذت ببرم. به همین دلیل، نیاز به یک مکان برای انتشار دست نوشته‌هایم بود که این سایت را ایجاد کردم. تا دل پُرِ من را اندکی خالی کند.

از هر آنچه که به فکرم برسد می‌نویسم و این جدای از مقاله‌های آموزشی است که در سایت‌های دیگر منتشر می‌کنم. شاید تا به حال چنین نوشته‌هایی به پُست‌تان خورده باشد. از تولید محتوای آموزشی، آن هم به روش جدید و نوین لذت می‌برم و اعتقاد دارم در این راه بهترین کارها را می‌توان انجام داد که هنوز جای کار زیاد دارد.

ایده‌های زیادی در ذهن دارم که باید به آنها برسم. البته موانعی از هر نوع سر راهم وجود دارد، که پس زدن آنها کار چندان ساده‌ای نیست!! نیمی از ایده‌هایم قابلیت اجرا روی شبکۀ اینترنت را دارند که در حال کار روی آنها هستم. برخی از آنها در مرحلۀ مقدماتی هستند و برخی دیگر به دلیل کمبود وقت، فعلاً کنار گذاشته شدند.

دنیای من فقط این نیست. در محیط حقیقیِ پیرامونم هم قصد انجام کارهایی را دارم که نیم دیگری از ایده‌های من را تشکیل می‌دهند. که رسیدن به آنها به هیچ عنوان کار ساده‌ای نیست. اما باید از یک جایی شروع کرد. نقطۀ شروع را خیلی وقت پیش آغاز کردم. اما موانع فاصلۀ بین نقطۀ شروع و هدف را دورتر و دورتر می‌کنند.

اصلی‌ترین اعتقادم امید است. امیدی که بوده روزی که اندکی از آن در وجودم نبود و کاری که کاملاً عملی بوده ناکام ماند. اما کار غیر ممکنی هم بوده که با پشتوانۀ امید و انگیزه‌ای که در من وجود داشت، سرانجام عملیاتی شد. واقعاً نمی‌دانم این چه نیرویی است.

همه چیز از کلۀ ما سرچشمه می‌گیرد. اینکه چطور زندگی می‌کنیم و چه کاری را می‌خواهیم انجام دهیم، همه و همه از ذهن ما سرچشمه می‌گیرد. خدا نکند که با هیچ و پوچ پر شده باشد و یا هدف اصلی را به اهداف واسط ببازیم. به هر حال مولی علی خوب گفتند که: “جهان هر کس به اندازۀ فکر اوست.”

شاید خواسته باشید با سایت‌های دیگر بنده آشنا شوید: