روش یادگیری زبان انگلیسی من

برای یادگیری انگیزه نیاز است. تا انگیزۀ انجام یک کار نباشد، آدمی حتی یک گام بر نمی‌دارد. اگر قصد دارید زبان بیاموزید، بهترین کار این است که در اولین قدم انگیزه‌ای برای خود ایجاد کنید. برخی‌ها دوست دارند که دیگران بدانند زبان‌شان خوب است! همین هم یک انگیزه برای آنها می‌شود. پس به سراغ کلاس‌های زبان و این بر و آن بر می‌روند. اما باید دانست که این هدف برای یادگیری یک موضوع بسیار پست است! این گونه اهداف برای ایجاد انگیزه معمولاً اواسط راه زیر پا را خالی می‌کنند.

ادامه خواندن روش یادگیری زبان انگلیسی من